Ziarul personal Octavian Andronic
23 Feb 2024 - 04:44
Home Punctul pe Y ANDOgrafia zilei Foto EXPO

Ultimele postări pentru: 
> Punctul pe Y
> ANDOgrafia zilei
(dată curentă)

EXPOZIȚII 

ANDO - 100% Centenar

 Nou !!! 

Inedit 

Gura lumii 

Meandrele concretului 

''Iliescu nu putea fi un Lukașenko sau un Hugo Chavez. Succesorul său ar putea fi!''

-- Vladimir Tismăneanu

Sectiune diverse... 
Adauga o opinie

Cautare ZP 


Punctul pe Y

vineri 06 decembrie 1996 Nr:

Ștafeta democrației

de Octavian Andronic

În cursul recentei sale partici­pări la reuniunea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, desfășurată la începutul săptămânii trecute, la Lisabo­na, președintele Emil Constantinescu și-a fructificat din plin șansa de a primi botezul inter­național într-un for de o aseme­nea importanță, stabilind un ve­ritabil record de contacte bilate­rale - de la convorbiri temeinice, în tete-â-tete, până la strângeri de mână călduroase și câteva cu­vinte protocolare.<o:p />

Strategia adoptată - aceea a celor trei “cercuri” de interese: vecinii, colegii de zonă și națiu­nile importante - a fost și cea mai potrivită pentru ca noul preșe­dinte român să poată transmite mesajul dorit și anume: iată-ne, am confirmat dorința de schim­bare, realizând-o în cel mai de­mocratic mod cu putință, suntem gata să pășim alături de voi, fiți gata să receptați și să consolidați demersul nostru!<o:p />

Ar fi incomplet să spunem că Emil Constantinescu a reușit performanța de a defrișa un te­ren virgin.<o:p />

Eforturile predecesorului său, care a fost întâmpinat în mod nedrept, cred, cu o mult mai ma­re reticență de o parte a comuni­tății internaționale, au pregătit în bună măsură acest moment, în care Constantinescu a avut, cum spuneam, șansa de a veni cu un plus de credibilitate și cu un me­saj mult mai clar, eliberat de sus­piciunile nostalgiei și de asocie­rea cu un anumit tip de succesiu­ne politică.<o:p />

Meritele lui Iliescu în traver­sarea acestei perioade dificile se vor vedea, probabil, mai târziu.<o:p />

Spre marea sa onoare, Constan­tinescu nu a pregetat ca, în dis­cuțiile purtate la Lisabona, să nu sublinieze un lucru esențial: și anume fair-play-ul adversarului său, maniera civilizată și binevoi­toare în care s-a produs transfe­rul puterii, respectul deciziei ur­nelor și al instituțiilor democra­tice.<o:p />

Sunt - trebuie să recunoaștem - lucruri pe care nu le-am fi cre­zut posibile în urmă cu patru ani și care ne-ar fi apărut de dome­niul fantasticului în urmă cu vreo zece, când ne aflam sub in­fluența unicului model cunoscut: și anume că înlocuirea unui șef cu altul ține doar de resorturi naturale - incluzând în această categorie și decesul și asasinatul.<o:p />

Cât de mult l-a costat, din punct de vedere psihologic, pe Ion Iliescu această atitudine, este greu de spus.<o:p />

Cert este că domnia sa a găsit surprinzătoare resurse de a-și recunoaște prompt înfrângerea, fără a recurge la incriminări, de a lua loc, modest, în banca de senator de la chiar prima reuni­une, de a-și conduce succesorul prin odăile Cotroceniului și de a-i prezenta viitorul său cămin de patru ani și chiar de a partici­pa, o zi mai târziu, ca simplu invitat la o recepție căreia i-a fost șase ani în șir, gazdă.<o:p />

Este clar că prin aceasta hulitul Iliescu a demonstrat că poate fi un autentic democrat, chiar dacă, aparent, acest lucru nu­ mai folosește la nimic.<o:p />

Pentru că folosește. Este o cotitură istorică, în viața politică românească, din care cu toții avem de învățat câte ceva..<o:p />

Și primul care a prins ideea acestei lecții este Emil Constantinescu, a cărui modestie de debut (eliberată de excesele de zel) îmbinată cu un aplomb ce s-a mani festat cu pregnanță în turul său lusitan, pot conduce spre ideea unui președinte călăuzit de năzuința de a fi în slujba tuturor - și nu doar a celor care l-au ales.

 

Arhiva calendaristica Punctul pe Y:
2011: ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
2010: ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
2009: ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
2008: ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
2007: ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
2006: ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
2005: ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
2004: ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
2003: ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
2002: ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
2001: ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
2000: ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
1999: august septembrie octombrie noiembrie decembrie
1995: ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie
1994: octombrie noiembrie decembrie